Prestaties 2018


Gemiddelde responstijd


De gemiddelde responstijd van de RAVU - de tijd tussen het binnenkomen van de melding tot het arriveren van het ambulanceteam bij een spoedrit (A1) -  is ruim onder de gestelde 15-minutennorm.

Op onderstaand kaartje wordt weergeven in welke gemeente de 15-minutennorm wel of niet werd behaald. De verschillen tussen de gemiddelde responstijd van de RAVU en de scores per gemeente zijn o.a. te verklaren door de geografische ligging van een gemeente; het totaal aantal ritten dat per gemeente wordt uitgevoerd en de inzet van ambulances van RAV’s uit de buurregio’s.  

Uit landelijke cijfers blijkt dat de 15-minutennorm slechts door een kleine minderheid van de RAV’s wordt behaald. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering binnen de ambulancezorg. Zo wordt door de RAVU uitvoering gegeven aan het landelijke actieplan ambulancezorg dat samen met AZN en ZN is opgesteld. Het actieplan moet ervoor zorgen dat nu én in de toekomst patiënten op tijdige en goede ambulancezorg kunnen rekenen.