De RAVU en professionals


Next is now - EMS congres 2018

In april 2018 is een delegatie van de RAVU afgereisd naar Kopenhagen voor het Emergency Medical Services (EMS) congres. De RAVU was hier goed vertegenwoordigd. Onze collega Ruben heeft een TedTalk gegeven en onze manager opleidingen zat in de organisatie van de jaarlijkse EMS challenge. Verpleegkundig specialist Arjan droeg vanuit de protocollencommissie bij aan een levendige discussie over protocollen. Het blijkt dat Nederland uniek is in het werken met één landelijk protocol. Het hoogtepunt van het EMS congres was de deelname van de RAVU aan het EMS-Championship.

The challenge

Aan de EMS-challenge deden twaalf teams mee uit verschillende landen. Het RAVU-team bestond uit Gertjan, Mike en Ruud. Zij werden beoordeeld op een CPR-casus en een traumacasus. Ondanks het feit dat zij met andere spullen moesten werken dan ze gewend zijn en de communicatie onderling in het Engels moest, heeft het RAVU-team een strakke prestatie neergezet. Ze werden met name geprezen om de rust die ze uitstraalden. Helaas hebben we de finale niet gehaald maar we zijn heel trots op hoe ons team de RAVU heeft vertegenwoordigd op het EMS congres.


Goed doen


De RAVU steunt jaarlijks een aantal goede doelen zoals JINC en de Kanjerkraal. Naast deze samenwerking hebben we geld vrijgemaakt om aan goede doelen te schenken die door onze medewerkers zijn uitgekozen. Alle medewerkers mochten een goed doel voordragen. De volgende stap was het stemmen. Iedereen kreeg de kans om te stemmen, de top drie organisaties met de meeste stemmen ontvingen op basis van deze uitslag een bedrag:

  1. Skate4air
  2. Stichting Still
  3. Stichting Semmy


Functiedifferentiatie


Functiedifferentiatie was in 2018 een belangrijk thema. Door het creëren van functies met verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden willen we het vak van ambulancemedewerker aantrekkelijk houden.

Het doel hiervan is om zorgmedewerkers duurzaam te kunnen inzetten en binnen de organisatie ontwikkelmogelijkheden aan te bieden.

Meer informatie


De HR afdeling groeit mee


Met de groeiende zorgvraag, groeit ook de RAVU. De toegenomen werkdruk heeft geleid tot het besluit om twee nieuwe HR medewerkers aan te nemen. Met deze versterking kunnen we meer aandacht en energie steken aan het fysiek en mentaal gezond houden van onze medewerkers en focussen op de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Daarnaast blijft de RAVU groeien waardoor de HR afdeling voor meer medewerkers verantwoordelijk is.


Een kijkje bij scholing en opleiding


Scholing en opleiding is erg belangrijk voor de beroepsbekwaamheid van zorgprofessionals. Tijdens de scholingen komen nieuwe ontwikkelingen aan de orde en kunnen medewerkers casussen oefenen om hun vaardigheid van handelen op hoog niveau te houden.

Midden op de werkvloer


Venticare live 2018

In 2018 was de RAVU aanwezig op Venticare Live, een congres voor verpleegkundigen. Venticare focust zich specifiek op medewerkers in de acute zorg en daar mag de RAVU natuurlijk niet bij ontbreken. Op de stand van de RAVU waren twee ambulanceverpleegkundigen en een leidinggevende aanwezig. Zij werden door geïnteresseerden de gele jas van het lijf gevraagd over het ambulance vak. Enthousiaste kandidaten voor de functie van ambulanceverpleegkundige konden zich ter plekke opgegeven voor een meerijdag op de ambulance. Het was een geslaagd congres waar we ook in 2019 aan deelnemen.