Financieel jaaroverzicht


Onze cijfers


De cijfers worden toegevoegd in juni.


Balans per 31 december 2018, alle bedragen zijn in euro's.