Financieël Overzicht 2017


Onze cijfers

Balans per 31 december 2017, alle bedragen zijn in euro's.