Zorg
professionals


Medewerkers onderzoek


In 2017 heeft de RAVU een medewerkers onderzoek uitgevoerd, waaraan 85% van de medewerkers hebben deelgenomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld binnen alle teams.


De belangrijkste bevindingen zijn de grote mate van bevlogen- en betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Medewerkers geven aan plezier in hun werk te hebben en dat zij de kans krijgen tot presteren.


Medewerkers vragen aandacht voor de arbeidsomstandigheden waarin zij hun werk doen. Deze uitkomst sluit aan bij de gesignaleerde trend van een steeds groter aanbod patiënten; de gemiddelde behandeltijd die toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt.


Met de komst van nieuwe voertuigen is rekening gehouden met ergonomische wensen van medewerkers. Zo hebben we een start gemaakt met de inventarisatie van de mogelijkheden van mechanische brancards. Medewerkers hebben verder aangegeven dat de huidige tassen, waarin de noodzakelijke medische hulpmiddelen kunnen worden meegenomen, niet voldoen aan hun wensen voor houding en tilgemak. Deze tassen gaan we vervangen.Beroeps
ontwikkeling


Patiënten de juiste zorg bieden op het juiste moment is een belangrijke missie van de RAVU. Wij hebben eind 2017 de functiedifferentiatie geïntroduceerd binnen de zorgambulance en voor (toekomstige) collega’s met de ambitie om ambulancechauffeur te worden.


Enerzijds worden verpleegkundigen in de gelegenheid gesteld om binnen de planbare ambulancezorg hun steentje bij te dragen aan het vervoeren van patiënten die verpleegkundige zorg nodig hebben, anderzijds worden aspirant chauffeurs, na een korte intensieve opleidingsperiode, ingewerkt op het vak van chauffeur. Hen wordt de mogelijkheid geboden om na enige tijd werkervaring opgedaan te hebben in te stromen in de opleiding tot ambulancechauffeur.

Duurzame inzetbaarheid


De RAVU vindt het belangrijk om met de medewerker te kijken naar de mogelijkheden om langdurig vitaal inzetbaar te blijven. Dit geldt voor alle beroepsgroepen en leeftijdsgroepen binnen het bedrijf.


Medewerkers worden uitgedaagd om bij zichzelf na te gaan wat zij nodig hebben en hen wordt een gedifferentieerd pakket aan mogelijkheden geboden om de eigen vitaliteit op niveau te houden. Het besef werkzaam te zijn binnen een veranderende omgeving krijgt steeds meer aandacht. Het aanbieden van hoogwaardige opleidingen en trainingen was in 2017 een belangrijk onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid.

"’Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers hun talenten optimaal benutten, steeds op de goede plek zitten of er naartoe bewegen en maximaal bijdragen aan de organisatie"

Natasja Meijer - Hoofd P&O

Nieuwe tools voor onderlinge samenwerking en communicatie


Onder het motto 'Teams Centraal 2.0' is de afgelopen jaren een richting ingezet, waarbij verbeterkracht en verantwoordelijkheden meer binnen de teams van ambulanceprofessionals worden belegd. Om effectief samen te werken aan een succesvolle toekomst is soms een andere manier van samenwerking en communicatie nodig.


In 2017 zijn een aantal nieuwe communicatiemiddelen en –tools geïmplementeerd.


Informatie en interactie
Om sneller informatie en kennis te kunnen delen en de onderlinge interactie, samenwerking en verbinding te vergroten, is in 2017 een ‘sociaal intranet’ ingericht: RAVUnet. Een sociaal intranet biedt de mogelijkheid om kennis te behouden en medewerkers met elkaar te verbinden.

Om extra attentiewaarde voor bepaalde informatie te creëren zijn informatieschermen in gebruik genomen. Alle ambulancestandplaatsen zijn hiermee uitgerust.


Efficiënte communicatie en procesondersteuning
De komst van smartphones op de ambulances, voor zowel de verpleegkundigen als de chauffeurs, biedt mogelijkheden voor snelle efficiënte communicatie. Diverse apps zijn in 2017 in gebruik genomen om werkprocessen efficiënter te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is de RAVUapp. In samenwerking met medewerkers heeft praktische informatie hierin een plek gekregen zoals werkprocessen ten aanzien van infectiepreventie, toxicologie en accidenteel bloedcontact. Doorontwikkeling van deze maar ook van andere apps is een aandachtspunt in 2018.

Arbeidsmarktcommunicatie
Een aandachtspunt binnen de zorg is arbeidsmarktkrapte. Om vacatures van de RAVU beter onder de aandacht te kunnen brengen is in 2017 een nieuwe website gerealiseerd specifiek gericht op arbeidsmarktcommunicatie: www.werkenbijderavu.nl

Om ons visueel te onderscheiden en een goed beeld te geven van werken bij de RAVU, zijn video’s gemaakt waarin onze medewerkers ervaringsverhalen delen. Het ervaringsverhaal van de verpleegkundige en de chauffeur staat direct onder dit artikel.


Midden in de maatschappij


Om inwoners van de provincie Utrecht kennis te laten maken met ambulancezorg, verzorgen ambulanceprofessionals regelmatig informatiebijeenkomsten, demonstraties en presentaties. Zo zijn we regelmatig te vinden op open dagen van ketenpartners, zoals ziekenhuizen, brandweer en politie.

Speciaal voor jongeren bezoeken we regelmatig ook scholen om voorlichting te geven. Bijvoorbeeld in het kader van EHBO lessen of themaweken. Veel ambulanceprofessionals zetten zich hier enthousiast voor in en maken daarbij gebruik van een speciale demo-ambulance. Kinderen kunnen een kijkje nemen in de ambulance die is voorzien van alle apparatuur en materialen en vragen stellen aan de ambulancemedewerker(s).

Graag dragen wij ook een steentje bij aan goede doelen die raakvlakken hebben met ambulance- of gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is het Kinderbeestfeest, waaraan de RAVU al jaren belangeloos meewerkt. Tijdens dit evenement kunnen ernstig zieke kinderen samen met familie een bezoek brengen aan Artis. Ook zijn in 2017 diverse afgeschreven materialen gedoneerd aan hulpverleningsorganisaties in ontwikkelingslanden.

Opleidingen en scholing


Ambulance
verpleegkundige en chauffeur

Scholing is noodzakelijk en belangrijk voor de beroepsbekwaamheid van de zorgprofessional. Scholingsuren zijn onder te verdelen in ‘vastgestelde scholing’, ‘scholing die noodzakelijk is als reactie op maatschappelijke thema’s zoals Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) en vrijekeuze scholing. Voor Meldkamercentralisten wordt superregionaal onderwijs aangeboden in samenwerking met Gooi en Vechtstreek en Flevoland.


Vastgestelde scholing

 • Voorbehouden handelingen
 • Klinisch redeneren ‘onrust’ en patiënt met pijn op de borst
 • Reanimatie volwassenen en kinderen


Vrije keuze scholing (top 4)

 • Simulatie onderwijs (volwassenen, pediatrie, human factors
 • TECC = Tactical Emergency Casualty Care
 • PEPP = Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals
 • PHTLS = Pre-Hospital Trauma Life Support, zowel provider als ook refresher


AZB

Alleen vastgestelde scholing

 • Valprotocol
 • Voorbehouden handelingen
 • Agressietraining
 • Vitale functies, ABCDE (m.b.v. Vitale Functie Meetkaart)


Alle Ambulancezorgbegeleiders namen deel aan het assessment.

Meldkamercentralisten

Vastgestelde scholing

 • Multitraining; training met centralisten van politie en brandweer
 • GGB training samen met de Avpk en Ach
 • Acute buikpijn; pediatrie- geriatrie
 • Omgaan met telefonische agressie
 • Veiligheid op de MKA (CRM)
 • NTS coaching


Vrije keuze scholing

 • Beroepsgeheim en mentale weerbaarheid
 • Terrorisme en CBRN
 • Het MMT, wat kun je ermee?