Crisismanagement

Tramaanslag op het 24 oktoberplein

De aanslag van 18 maart 2019 op het 24 oktoberplein heeft heel Nederland in zijn greep gehouden. In tram 61 opent Gökmen T. het vuur en lost hij schoten op onschuldige burgers. De aanslag heeft tot veel verlies en verdriet geleid. Op deze dag hebben we vol verbijstering gevoeld wat de impact is van een aanslag op ons land en op ons als organisatie. Op onze eigen medewerkers die direct en indirect betrokken zijn geweest, was de impact van deze aanslag op niets vermoedende en onschuldige burgers groot.

Wat is hierna gebeurd? Heel het land leefde mee met de slachtoffers en de nabestaanden. Er waren veel steunbetuigingen. zo werd er een stille tocht gelopen in Utrecht, zijn er crowdfunding acties opgezet en werd er op verschillende evenementen een minuut stilte gehouden. Onze eigen medewerkers zijn bijgestaan door ons bedrijfsopvang team en ontvingen meer hulp als hier behoefte aan was. Daarnaast hebben betrokken medewerkers met het koningspaar gesproken en zijn zij bedankt door Burgemeester van Zanen, Minister Grapperhaus en premier Rutte.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden die dit verschrikkelijke lot getroffen hebben.


112-storing

Op 24 juni was er een landelijke storing van KPN waardoor 112 tijdelijk niet bereikbaar was. Patiënten en ketenpartners met een acute zorgvraag konden ons niet bereiken. Onderlinge communicatie tussen de meldkamer en ambulanceprofessionals was nog wel mogelijk via mobilofoons, pagers en portofoons.

Om contact te houden met de ziekenhuizen hebben we bij alle SEH’s een ambulance gepositioneerd. Tegelijkertijd zijn er naar alle SEH’s portofoons gebracht om een aanvullende communicatielijn te creëren tussen de ziekenhuizen en onze meldkamer. Om zichtbaar te blijven hebben we op drukke plekken zoals het Centraal Station een ambulance neergezet. Burgers konden ons bellen via Whatsapp op een alternatief nummer. Na vier uur was de storing verholpen en was de meldkamer weer bereikbaar via de normale kanalen.

Oververhitting

De zomer van 2019 was één van de warmste zomers ooit gemeten in Nederland. Hitterecords volgden elkaar op en de kans op oververhitting was groot. Op 25 juli zijn er op een zomerkamp in Leusden 30 personen, waaronder voornamelijk kinderen, onwel geworden door de hitte.

Omdat het een grootschalige zorgverlening betrof, werd het crisisteam bijeen geroepen. Samen met RAV Gelderland en RAV Gooi en Vechtstreek hebben we ter plaatse acute zorg verleend. Vervolgens zijn de kinderen naar het UMC Utrecht gebracht. Het zomerkamp werd afgelast en de kinderen die niet naar het ziekenhuis waren gebracht, werden diezelfde avond nog opgehaald door hun ouders.