Vernieuwing

Zorgcoördinatie: de juiste zorg op de juiste plek

De vraag naar acute zorg - waaronder ambulancezorg - is de afgelopen jaren fors toegenomen. Tegelijkertijd kampt de gezondheidszorg met personeelskrapte. De acute zorg staat met andere woorden onder druk.

Vanuit het perspectief van de ambulancezorg is de versnippering van het zorgaanbod goed zichtbaar. Wij dragen graag ons steentje bij om de krachten van de regionale zorgaanbieders in Midden-Nederland te bundelen en vraagstukken gezamenlijk op te pakken. In 2019 zijn enkele projecten gestart om samen met ketenpartners de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

PLEK - De nieuwe verloskunde app

Samen met ziekenhuizen en verloskundigen hebben wij de app PLEK gelanceerd. PLEK geeft verloskundigen actueel inzicht in de beschikbare beddencapaciteit in de regio. Verloskundigen hoeven niet meer rond te bellen waar plek is bij een medische indicatie of de wens van een poliklinische bevalling. Via PLEK kunnen de verloskundigen zien waar een bed beschikbaar is en direct het ziekenhuis bellen dat ze eraan komen.

Coördinatiefunctie tijdelijk verblijf

Samen met drie ziekenhuizen, 15 VV(T) instellingen en huisartsen zijn wij gestart met het inrichten van een nieuwe functie om de bezetting van de tijdelijk verblijf bedden in onze regio te coördineren. Verwijzers zoals huisartsen, HAP’s en SEH’s kunnen dan telefonisch en digitaal contact opnemen met de coördinator wanneer zij op zoek zijn naar een tijdelijk verblijf bed voor een patiënt.

Proeftuin Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)

De eerste stap naar één Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) is gezet. Samen met HAP Eemland en Altrecht (GGZ) is de proeftuin ‘ZCC Midden-Nederland’ in voorbereiding. De bedoeling is dat patiënten met een acute zorgvraag hier terecht kunnen, zodat zij direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dit is fijn voor de patiënt en tegelijkertijd wordt er doelmatiger gewerkt in de keten. Juist door fysiek bij elkaar te gaan zitten, wordt een proeftuin omgeving gecreëerd waar we samen gaan leren, ontwikkelen en verbeteren.


Beter gepland, is beter op tijd!

In oktober 2019 is een nieuw planbord in gebruik genomen op de meldkamer ambulancezorg. Met het nieuwe planbord kunnen wij ambulancezorg die vooraf wordt aangevraagd door zorgprofessionals efficiënter inzetten.

Denk hierbij aan een huisarts waarvan een patiënt naar het ziekenhuis moet voor aanvullend onderzoek of een verpleegkundige in het ziekenhuis met een patiënt die naar een revalidatiecentrum moet. Voor deze planbare ambulancezorg wordt vaak de zorgambulance ingezet. Inzicht in actueel beschikbare ambulancecapaciteit Het planbord geeft de meldkamer inzicht in de actueel beschikbare ambulance-capaciteit. Daarnaast stelt het planbord op basis van een algoritme continu de meest efficiënte planning voor. Hierdoor kunnen wij een tijdslot afspreken waarbinnen een patiënt wordt opgehaald. Op dit tijdstip komt de ambulance dan (in principe) ook echt. Moet een patiënt voor een onderzoek op een specifiek tijdstip in het ziekenhuis aanwezig zijn, dan krijgen deze ritten voorrang.

Eerste ervaringen De meldkamercentralisten ervaren het nieuwe planbord als geschikt hulpmiddel om realistisch te kunnen plannen. Met behulp van het planbord kunnen zij – beter dan voorheen – een duidelijke afspraak maken over onze aankomsttijd.

Op basis van de feedback van meldkamercentralisten heeft de betrokken ICT leverancier enkele verbeteringen doorgevoerd in het planbord, waaronder een voor de regio Utrecht passender algoritme. In april 2020 wordt een effectmeting uitgevoerd.

Ambassadeur Ambulancezorg

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn was eigen collega Jan ambassadeur van de ambulancezorg. Een gepassioneerde ambassadeur die al jaren op de ambulance werkt en trots is op zijn vak. Voor Jan is zijn baan meer dan alleen zijn werk. In het introductiefilmpje voor de Week van Zorg en Welzijn vertelt hij waarom.

Hoera 43 medewerkers geslaagd in 2019!

Lange tranche opleiding tot ambulance-verpleegkundige

Afgelopen jaar is de lange tranche opleiding van start gegaan. Verpleegkundigen met klinische ervaring maar zonder specialisatie kunnen deze opleiding tot ambulanceverpleegkundige volgen. De opleiding duurt achttien maanden in plaats van zeven. Zo kunnen de verpleegkundigen meer praktijkervaring opdoen en meer lesdagen volgen. In september zijn de eerste vier studenten begonnen met de opleiding. In de toekomst zal dit opleidingstraject meerdere keren per jaar starten.

Ambulancezorg in Vijfheerenlanden

Met de toevoeging van de gemeente Vijfheerenlanden aan de provincie Utrecht is onze veiligheidsregio gegroeid. Per januari 2019 zijn wij verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de gemeente Vijfheerenlanden.

Samenwerking met JINC

Afgelopen jaar hebben wij diverse activiteiten voor JINC georganiseerd. JINC is een non-profit organisatie die strijdt voor een maatschappij waarin ieder kind kansen krijgt. Zij zorgen ervoor dat kinderen trainingen kunnen volgen en kennis opdoen bij bedrijven om een goede start te creëren op de arbeidsmarkt. Onze samenwerking met JINC betekent dat de kinderen een kijkje krijgen achter de gele deuren van de ambulance.

De Baas van Morgen In januari ontvingen wij twee jonge vrouwelijke bestuurders die het roer overnamen tijdens ‘de Baas van Morgen’. De dames leerden de RAVU in vogelvlucht kennen middels vergaderingen op bestuurlijk niveau. Omdat het belangrijk is dat je als bestuurder de hele organisatie kent, hebben ze geoefend op de meldkamer en leerden ze infuus prikken en reanimeren. Op de vraag : “wat lijkt jullie leuker? Op de ambulance werken of bestuurder worden?” antwoordden de dames eensgezind: “op de ambulance werken”.


“Wie wil er later allemaal op de ambulance werken?” Vier van de negen handen schieten de lucht in. Eén jongen twijfelt of hij op de ambulance wil werken: “het lijkt me heel heftig”.


Bliksemstage Deze vraag werd gesteld tijdens de bliksemstage. Een leuke dag waarop jongeren via JINC kennis maken met de arbeidsmarkt. Tijdens de bliksemstage krijgen ze een rondleiding door het wagenpark en helpen ze afdeling logistiek met het vinden van de spullen op de paklijst. Uiteraard rijden ze een stukje mee in de ambulance en hebben ze een momentje om de gele kleding te passen. De kleding is nu nog een maatje te groot maar wie weet trekken ze in de toekomst een passend uniform aan!