Voorwoord

Het meest bepalende beeld in 2019 is ongetwijfeld de tramaanslag op het 24 Oktoberplein te Utrecht op 18 maart. Naast het verdriet over de slachtoffers is de impact op onze medewerkers groot geweest. Het tijdig inzetten van ons Bedrijfs Opvang Team en de verdere professionele ondersteuning voor degenen die hier behoefte aan hadden, heeft geholpen ons weer redelijk snel te kunnen concentreren op de acute zorg van alle dag.

Bij het opstellen van dit jaaroverzicht hebben wij te maken met een nog grotere aanslag op de maatschappij. De COVID-19 pandemie is weliswaar van een andere orde, maar van een crisis op grote schaal is zeker sprake. Een groot beroep wordt gedaan op onze medewerkers om met elkaar en in nauwe samenwerking met de andere zorgorganisaties in de regio het virus te verslaan. Landelijke protocollen en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen dragen hier zeker aan bij.

In afstemming met onze partners in het Regionaal Overleg Acute Zorg hebben wij de zorgcoördinatie met betrekking tot alle overplaatsingen van COVID-19 patiënten inmiddels op ons genomen. Deze regionale coördinatie sluit goed aan op onze plannen uit 2019 om een Zorgcoördinatie Centrum Midden Nederland op te zetten met als centraal thema de juiste zorg op de juiste plek. Inmiddels hebben onze zorgverzekeraars hun financiële bijdrage hieraan toegezegd.

Door de gemeentelijke herindeling is per 2019 de gemeente Vijfheerenlanden aan ons verzorgingsgebied toegevoegd. Hiervoor is een nieuwe standplaats in Schoonrewoerd begin 2020 in gebruik genomen. Deze uitbreiding betekent ook dat extra ambulanceverpleegkundigen moeten worden aangenomen bij een krapte op de arbeidsmarkt. Voorwaar geen sinecure.

Samen met onze ketenpartners zullen wij ons op een creatieve en innovatieve wijze moeten richten op het verplaatsen van de zorg naar de thuissituatie waarbij nieuwe technologieën hun intrede zullen doen. Nieuwe kwalificaties en vaardigheden zullen hierbij vereist zijn. Dit past in onze visie dat wij een lerende organisatie willen zijn en blijven.

Een grote dank gaat uit naar alle medewerkers die met grote professionele inzet en enthousiasme weer een klinkende zorgprestatie hebben neergezet.

Jack Versluis Harry Luik

Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht