COVID-19 Terugblik


2020 ingekleurd door COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft ons het afgelopen jaar voor vele nieuwe uitdagingen geplaatst. Hoewel wij voorbereid waren om met een forse griepgolf om te gaan was dit toch van een hele andere orde. 2020 een periode waarin de samenwerking en vindingrijkheid binnen de organisatie maar ook binnen de regio werd versterkt.

Taskforce Corona

Vanaf medio maart kwam de Taskforce Corona dagelijks bij elkaar om snel en adequaat te kunnen reageren op de ontwikkelingen omtrent COVID-19. Dat waren er nogal wat. Aangepaste protocollen en werkwijzen moesten steeds weer worden bijgesteld op basis van nieuwe berichtgeving van het RIVM. Een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vertaalde zich de eerste maanden in terechte ongerustheid over besmettingsgevaar.

Onduidelijkheden

Het begin van de coronapandemie was roerig met veel onduidelijkheden. Er moesten oplossingen worden gevonden voor de vraagstukken die zich acuut voordeden maar ook voor de mogelijke scenario’s die zich voor konden doen; wat als?

Maatregelen

Door snel schakelen en focus op communicatie kreeg de strategie voor de aanpak van de coronacrisis steeds meer vorm. Waarbij de veiligheid van onze medewerkers en patiënten altijd voorop stond. We hebben veel maatregelen moeten treffen om de kwaliteit en tijdigheid van onze ambulancezorg te kunnen waarborgen. Zo kostte het schoonmaken van de ambulances na elke COVID-19 rit veel ambulancecapaciteit. Voor een deel hebben wij dit kunnen ondervangen door schoonmaakploegen in de ziekenhuizen te stationeren en meer ambulances in te zetten. Ook werden alle ambulances van extra pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien, zodat medewerkers niet onnodig een standplaats hoefden op te zoeken. Gedurende de eerste golf in het voorjaar en de tweede golf in het najaar steeg het ziekteverzuim met circa 30 procent. Dit konden wij voor een belangrijk deel opvangen doordat bij- en nascholingen werden opgeschort en veel medewerkers extra diensten voor hun rekening namen.

Samenwerkingsverbanden

De Taskforce Corona regelde ook de afspraken en communicatie met onze ketenzorgpartners in ROAZ verband. Nieuwe en intensieve samenwerkingsverbanden zijn zo tot stand gekomen waarbij wij ons al snel richtten op het regelen van alle overplaatsingen van COVID-19 patiënten in onze regio vanuit het nieuwe Zorgcoördinatie Centrum Midden Nederland (ZCC MNL). Ook stelde wij onze mobiele intensive care unit beschikbaar voor landelijk gebruik onder aansturing van het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding (LCPS).

Samen oplossingen zoeken

Met elkaar hebben wij de schouders eronder gezet en samen hebben wij lastige knelpunten weten op te lossen. De flexibiliteit en creativiteit van iedereen binnen de RAVU heeft ons in deze crisistijd op een nieuwe hoogte gebracht die nieuwe perspectieven biedt en het zeker waard is om goed vast te houden.

Medewerkers aan het woord

'Je maakt moeilijker contact met de patiënt'

Harm

'Het is een zieke patiënt die hulp nodig heeft'

Kirsten

'De druk was wel echt hoog'

Valentijn

RAVU COVID-19 statistieken

Statistieken na één jaar COVID-19. De cijfers tot 3 maart 2021 zijn meegenomen.

657

Totaal aantal COVID-19 testen

328

Totaal aantal medewerkers getest

79

Aantal medewerkers met COVID-19

5.603

Ambulances die zijn schoongemaakt door Succes schoonmaak na een rit met een COVID-19 verdachte patiënt.

15.942

Totaal aantal gereden ritten met signaal van COVID-19 besmetting.

48,9

Gemiddeld aantal ritten per dag met signaal van COVID-19 besmetting.

109

Maximaal aantal ritten per dag met signaal van COVID-19 besmetting.

106.328

Gebruikte chirurgische mondkapjes.

14:08

Aantal minuten extra kost het gemiddeld vanaf de aanname tot de overdracht van een COVID-19 verdachte patiënt.

631.000

Gebruikte handschoenen.

januari 2021

Vaccineren van RAVU-medewerkers is begonnen.

30%

Het ziekteverzuim steeg met circa 30%.

COVID-19 tijdlijn