COVID-19 tijdlijn

In de start van 2020 konden we ons geen voorstelling maken van wat het jaar ons zou brengen. Waar in januari voorzichtig gesproken werd over COVID-19 werd in maart de volledige crisisorganisatie voor onbepaalde tijd opgetuigd.

januari 2020

De dreiging van COVID-19

Verschillende afdelingen van de RAVU volgen de ontwikkelingen rondom COVID-19 op de voet. De eerste informatie met betrekking tot COVID-19 wordt RAVUbreed gedeeld.

3 februari 2020

Voorbereidingen worden getroffen

De dreiging van COVID-19 wordt groter. Aanvullend op de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden alle voertuigen voorzien van een decontaminatie pakket. In dit pakket zitten: - 2 beschermpakken - 2 FFP3 maskers - 1 rode oplosbare zak - 1 vuilniszak Op alle standplaatsen en steunpunten worden reserve decontaminatie pakketten gelegd.

27 februari 2020

Eerste patiënt in Nederland

De eerste patiënt in Nederland met COVID-19 is officieel bevestigd.

2 maart 2020

Crisisteam

Ons crisisteam komt voor de eerste keer bijeen.

2 maart 2020

Geen handen schudden

Hygiënemaatregelen binnen de RAVU worden aangescherpt. Vanaf nu schudden we geen handen meer.

9 maart 2020

Taskforce Corona

Het wordt duidelijk dat dit geen tijdelijke crisis is. Het crisisteam schaalt op naar haar huidige vorm en krijgt de naam Taskforce Corona. In de Taskforce zitten medewerkers van verschillende afdelingen. Iedere ochtend komt de Taskforce bijeen om de ontwikkelingen te bespreken, vragen van medewerkers te beantwoorden en beleid te maken. De middagen worden gebruikt om de genomen besluiten uit te voeren en (mogelijke) problemen op te lossen.

12 maart 2020

GRIP 4

In alle veiligheidsregio’s gaat GRIP 4 van kracht. De samenwerking binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Midden-Nederland wordt versterkt. Dagelijks vindt afstemming plaats tussen ketenpartners in de acute zorg.

12 maart 2020

Thuiswerken

Vanaf nu werken alle medewerkers in ondersteunde functies zoveel mogelijk thuis.

12 maart 2020

Hulp bij schoonmaken ambulances

Ons vaste schoonmaakbedrijf: Succes, wordt ingezet ter ondersteuning van de rijdienst. Succes reinigt de ambulances volgens protocol na een zorgverlening met een COVID-19 verdachte patiënt. Zij zijn gepositioneerd bij verschillende ziekenhuizen en standplaatsen. In veel gevallen kunnen zij al tijdens de overdracht van de patiënt beginnen met het schoonmaken van een voertuig. Zo zijn de ambulances sneller inzetbaar voor een volgende zorgverlening.

15 maart 2020

Stop op scholingen en opleidingen

Alle geplande scholingen en opleidingen worden met onmiddellijke ingang stopgezet.

18 maart 2020

De eerste test

De eerste COVID-19 test wordt intern afgenomen door onze onderzoeksassistent. De test is negatief.

maart 2020

Onderzoek met tuberculose-vaccin

Het UMCU start een onderzoek waarbij zorgmedewerkers een tuberculose-vaccin kunnen krijgen. Er zijn aanwijzingen dat dit vaccin bescherming biedt tegen COVID-19 Ook medewerkers van de RAVU worden geïncludeerd.

27 maart 2020

LCPS

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) is actief. Wij verzorgen interregionale overplaatsingen op verzoek van het LCPS.

30 maart 2020

Een hart onder de riem

Van pizza’s tot overalls, van plantjes tot mondmaskers, kaartjes en taartjes. Bedankjes en steun stromen van verschillende kanten bij ons binnen. Dit houdt het moraal hoog.

april 2020

Begeleid IC-transport

We gaan zelf het begeleid IC-transport verzorgen met onze groot volume voertuigen. Een speciale E-learning is ontwikkeld om ambulanceverpleegkundigen bij te scholen. Daarnaast zijn drie speciale brancards en extra zuurstof aangeschaft om het transport tussen ziekenhuizen van COVID-19 patiënten te kunnen verzorgen.

3 april 2020

Zorgcoördinatie COVID-19

Start Zorgcoördinatie COVID-19. We coördineren en organiseren overplaatsingen van patiënten met Covid-19 naar hiervoor bestemde COVID-19 locaties in Midden-Nederland. Het Rode Kruis vervoert patiënt die zittend vervoerd kunnen worden. Wij vervoeren patiënten die liggend vervoer nodig hebben.

8 april 2020

Kijkje achter de gele deuren

NOS op 3 komt bij ons langs voor de minidocumentaire: " Zij zetten juist nu een stap vooruit". Kim vertelt hoe het is om op de ambulance te werken in tijden van COVID-19.

april 2020

Initieel onderwijs wordt weer opgestart

Het initiële onderwijs wordt gefaseerd opgestart. Studenten die aan het eind van hun opleiding zijn kunnen als eerst weer beginnen.

14 april 2020

Jorre vertelt over zijn werk tijdens COVID-19

Jorre vertelt over zijn werk op de ambulance. "Ik heb het idee dat mensen met andere klachten nu minder snel medische hulp inschakelen”

juni 2020

Afschaling crisis

De crisis is afgeschaald. Taskforce Corona heeft nu nog één keer in de week overleg tenzij wordt besloten dat een extra overleg nodig is.

juni 2020

Onderwijs begint weer

Alle scholingen en opleidingen worden weer opgestart behalve het onderwijs van het Regionaal Opleidingsplan.

11 juni 2020

Interne evaluatie eerste golf

De taskforce evalueert de aanpak van de crisis intern om de samenwerking te verbeteren en zicht voor te bereiden op een mogelijk tweede golf.

20 juni 2020

Opening Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland

Het Zorg Coördinatie Centrum Midden Nederland wordt fysiek geopend in Bilthoven. Met deelname van HAP Eemland, GGZ Altrecht, de RAVU, Zorgcoördinatie COVID-19 en de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf (VVT) regio Utrecht is een tweede stap gezet om de juiste zorg op de juiste plek te optimaliseren.

augustus 2020

ROP onderwijs start weer

Het onderwijs van het Regionaal Opleidingsplan wordt weer opgestart. Dit zijn alleen COVID gerelateerde trainingen.

11 september 2020

Externe evaluatie eerste golf

Extern evaluatierapport over de aanpak van de taskforce tijdens de eerste golf wordt gepubliceerd. De leerpunten die hier uit voortkomen worden meegenomen ter voorbereiding van de tweede golf.

oktober 2020

De Jerusalema Challenge

De Jerusalema challenge was een van onze hoogtepunten van 2020. Het nummer ging de wereld over als symbool van hoop en verbondenheid in COVID-19-tijd. Wij dansten mee.

oktober 2020

Piek in aantal besmette medewerkers

In totaal hebben 24 medewerkers tegelijkertijd COVID-19, dit is het hoogste aantal tot nu toe. Indien meer medewerkers besmet raken dreigt de paraatheid in het geding te komen. De Taskforce komt vaker bijeen om voorbereidingen te treffen.

29 oktober 2020

Start diploma bezorgservice

Debuut van onze diploma bezorgservice. De diploma-uitreikingen kunnen niet doorgaan. Daarom brengen we de welverdiende diploma’s bij onze toppers thuis langs.

12 november 2020

Kennismaking Hugo de Jonge

Tijdens een werkbezoek aan het UMC-Utrecht trof minister Hugo de Jonge onze collega's Anita en Jolanda. "Hebben jullie nog veel COVID-ritten?", vroeg de minister. “Helaas wel”.

24 november 2020

Zorgbonus

Medewerkers van de RAVU ontvangen de zorgbonus.

december 2020

Tweewekelijks overleg

De Tasforce Corona komt weer standaard twee keer in de week bijeen. Op maandag en op donderdag.

31 december 2020

Oud en nieuw

Oud en nieuw voor het eerst zonder vuurwerk om de zorg te ontlasten. Thirza vertelt waarom zij blij is met het vuurwerkverbod aan NOS op3.

januari 2021

Vaccinaties

Medewerkers uit de rijdienst worden gevaccineerd.

Goede patiëntenzorg op tijd