Voorwoord


'Snelle en goede communicatie stond centraal'

De impact van de COVID-19 pandemie op de samenleving is sinds de uitbraak in maart 2020 ongekend groot. Inmiddels hebben wij te maken met de gevolgen van de derde golf. Samen met onze ketenzorgpartners zijn wij in staat gebleken de kwaliteit van patiëntenzorg hoog te houden en de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. Dit vereist een groot uithoudingsvermogen, vastberadenheid en flexibiliteit van onze medewerkers. Wij kunnen er trots op zijn dat wij dit met elkaar, telkens weer, kunnen opbrengen.

Bij het uitbreken van de COVID-19 pandemie hebben wij terstond een taskforce COVID-19 ingericht. Snelle en goede communicatie naar onze medewerkers en ketenpartners stond hierbij centraal. Dagelijks werden de inzetbaarheid en ondersteuning van onze medewerkers, voorlichting over RIVM protocollen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne maatregelen en schoonmaak van ambulances behandeld.

In het regionaal overleg acute zorg (ROAZ) hebben wij goede afspraken met onze ketenzorgpartners kunnen maken over de aanpak en samenwerking in deze crisis situatie. Als RAVU hebben wij de coördinatierol op ons genomen om alle regionale COVID-19 verplaatsingen te organiseren. Dit was mogelijk doordat wij eenzelfde type plan al met onze zorgpartners hadden gemaakt voor de reguliere zorg.

In juni 2020 zijn wij gestart met de pilot Zorg Coördinatie Centrum Midden Nederland. Met deze proeftuin beogen wij samen met onze zorgpartners om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren voor 1,3 miljoen inwoners in het ROAZ gebied Midden Nederland. Deze proeftuin heeft een doorlooptijd tot einde 2022.

Omdat de succespercentages van onze responstijden, mede door het extra COVID-19 capaciteitsbeslag van ambulances, achter bleven bij onze verwachtingen zijn wij een intensief verbetertraject gestart in de taskforce goede patiëntenzorg op tijd. Wij kunnen inmiddels constateren dat de ingezette maatregelen op het gebied van het positioneren van ambulances, dienstroosters, werving en selectie, ziekteverzuim en communicatie de tijdigheid ter plekke van onze ambulances flink heeft verbeterd.

Een grote dank gaat uit naar onze medewerkers die ook in deze bewogen COVID-19 tijden met grote passie en volharding weer prima gepresteerd hebben.

Jack Versluis, Bestuurder

Harry Luik, Voorzitter Raad van Toezicht

COVID-19 terugblik en statistieken