De juiste zorg op de juiste plek


ZCC Midden Nederland

Slimmer samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren. Met die overtuiging werd de landelijke pilot zorgcoördinatie gestart. Het zorgcoördinatiecentrum is een van de tien proeftuinen door heel Nederland, waarvan de regio Midden-Nederland inmiddels een fysiek centrum heeft geopend.

Door alle expertise bij elkaar te brengen en veel meer samen te doen vanuit één punt kunnen we met elkaar de in- en doorstroom van de patiëntenzorg in Midden-Nederland beter organiseren. Voor patiënten betekent dit dat zij beter weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Voor ketenpartners betekent het inspelen op de toenemende druk op de zorg en slimmer omgaan met zorgpersoneelstekorten. Waar de meeste regio’s in Nederland nog in opstartfase zijn, ontwikkelde het zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland zich het afgelopen jaar tot een fysieke werkplek waar ketenpartners in de acute zorg samenwerken. In 2020 kreeg het ZCC-Midden Nederland steeds meer vorm. Acute huisartsenzorg, acute psychiatrie en ambulancezorg werden samengebracht. Daarnaast is op locatie ZCC Midden-Nederland een nieuwe dienst geïntroduceerd: ‘zorgcoördinatie tijdelijk verblijf’. Met zorgcoördinatie tijdelijk verblijf is één loket gerealiseerd waar huisartsen terecht kunnen als zij op zoek zijn naar een tijdelijk verblijf-bed voor hun patiënt. Huisartsen weten het team van zorgcoördinatie tijdelijk verblijf in 2020 steeds vaker te vinden.

Een rondleiding door het ZCC

Start Zorgcoördinatie COVID-19

De extra druk die de COVID-pandemie met zich meebrengt, bewees eens te meer dat regionale samenwerking een noodzaak is om met elkaar de kwaliteit van patiëntenzorg te kunnen borgen. Begin april is de RAVU in nauwe samenwerking met het ROAZ - en vooruitlopend op de livegang van het ZCC - gestart met zorgcoördinatie COVID-19 voor de regio Midden-Nederland. Zorgcoördinatie COVID-19 coördineert en organiseert de aanvragen en overplaatsingen van patiënten met een COVID-19 besmetting waarvoor een tijdelijk verblijf bed de passende zorg is. Huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, psychiatrie, verpleeghuizen en gehandicaptenzorg wijzen aan op een cohortlocatie. Deze waardevolle start gaf meteen de eerste aanzet voor een versterkte regionale samenwerking in de keten volgens het zorgcoördinatieconcept.

Ik ben trots op mijn team

Heinie Bos werkt op het ZCC. Zij en haar team werden in een mum van tijd klaar­gestoomd om patiënten zo snel mogelijk aan een tijdelijk verblijf plek te kunnen helpen in Midden-Nederland. “Laatst was er een dag waarop we 14 nieuwe COVID-­aanmeldingen kregen, die we uiteindelijk snel hebben kunnen plaatsen (inclusief het organiseren van het benodigde vervoer/mobiele zorg per ambulance of het Rode Kruis).” Heinie is trots op haar team.

“Ik vind het mooi dat de samenwerking met de VVT’s, de ziekenhuizen en ambulancezorg positief is. Je leert elkaar kennen omdat je vaak dezelfde mensen aan de telefoon hebt of via de mail spreekt. Je merkt dat je met elkaar hetzelfde doel voor ogen hebt: zo snel mogelijk de patiënt op de juiste plek brengen.”

Opening ZCC en deelnemers

In juni werd het fysieke zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland geopend in Bilthoven. Vanaf dat moment werken zorgprofessionals op het gebied van acute huisartsenzorg (HAP Eemland), acute psychiatrie (GGZ Altrecht), ambulancezorg en zorgbemiddelaars behorend bij de dienst ‘zorg­coördinatie tijdelijk verblijf’ samen op één locatie. Onderstaand een overzicht van de activiteiten van het ZCC.

Daarbij is er eind 2020 op het gebied van acute huisartsenzorg een belangrijke partner aangesloten: Het Triage Support Center (TSC) van Auxilio. De triagisten van het TSC verrichten de triage in opdracht én ter ondersteuning van vijf Utrechtse huisartsenposten. Inmiddels zijn triagisten en regie-artsen steeds vaker fysiek aanwezig op de vestiging in Bilthoven. Stap voor stap bouwt het ZCC samen met onze regionale ketenzorgpartners aan de zorg voor de toekomst.

“De start in het ZCC verliep goed. Het was ontzettend gaaf om te zien hoe alles in zeer korte tijd bij elkaar is gekomen”

Michael van de Loosdrecht, Hoofd Meldkamer a.i. RAVU

Activiteiten ZCC

De dagelijkse coördinatie van alle tijdelijk verblijf bedden (non-COVID) in verpleeghuizen voor huisartsen en SEH’s.

De dagelijkse coördinatie van aanvragen en over­plaatsingen van COVID-19 patiënten naar een tijdelijk verblijf bed op de hiertoe aangewezen cohortlocaties.

De dagelijkse aanname en uitgifte van geplande ambulancezorg (laag- en middencomplexe zorg) en een consultfunctie van en voor HAP’s en psychiatrie m.b.t. spoedvisites en crisisdienst.

In de weekenden triage en regievervolgzorg in samenwerking met HAP Eemland en GGZ Altrecht.

Lancering website

Bij de ontwikkeling van het fysieke zorgcoördinatiecentrum hoort ook de lancering van onze website. Op www.zcc-mnl.nl, maken inwoners van de provincie Utrecht kennis met het begrip zorgcoördinatie. Zo creëren we draagvlak voor de steeds belangrijker wordende samenwerking binnen de acute zorg.

De website is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel bestaande ketenpartners als eventuele potentiële ketenpartners die openstaan voor een samenwerking.

Betrokkenen aan het woord

'Samen kunnen we de zorg voor de patiënt verbeteren.'

Harry Kwast

‘Het voordeel als meer ketenpartners aansluiten is dat we de schaarse capaciteit het meest effectief kunnen inzetten’

Michel Huiberts

Een bijzonder jaar

In de tweede helft van 2020 hebben zorgbemiddelaars behorend bij de dienst ‘zorgcoördinatie tijdelijk verblijf’ in totaal 449 aanvragen voor COVID-19 patiënten kunnen oppakken. Programmamanager Alice Derks kijkt tevreden terug op het eerste jaar.

“2020 was voor ons allemaal een bijzonder jaar. Juist door de COVID-19 crisis heeft regionale zorgcoördinatie een boost gekregen! Heel mooi om te zien hoe de partners in de (acute) zorg elkaar hebben weten te vinden ten dienste van de patiënt.”

2020 in cijfers