Financieel jaaroverzicht


Onze cijfers


Balans per 31 december 2018, alle bedragen zijn in euro's.